Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Агенда 2030 и Србија

06 / 02 / 2018

Република Србија, посвећана је Агенди одрживог развоја 2030 коју је усвојила Генерална скупштина УН, као наставак спровођења Миленијумских циљева.

Реч је о 17 циљева развоја са фокусом на искорењивање сиромаштва, образовање, социјалну и здравствену заштиту, економски раст и решавањe климатских промена.

У току је процедура приоритизације и прилагођавања циљева развоја ситуацији у нашој земљи.  Републички секретаријат за јавне политике, уз подршку Немачке развојне сарадње ГИЗ, припремио је Извештај Агенда 2030 и Србија, као непосредан одговор на потребу за мапирањем стратешког оквира Србије и допринос дијалогу и одлучивању  о приоритизованој Агенди 2030 у Србији. Извештај Агенда 2030 и Србија можете преузети овде:

PDF 1.4mb

Агенда 2030 и Србија

Погледај

За сваки од циљева одрживог развоја дат је кратак преглед стања у овој области, уз коришћење индикатора праћења циљева и опис релевантних међународних процеса, пре свега европског, у којима Србија учествује.

Извештај узима у обзир напредак у процесу приступања ЕУ, Оквир развојног партнерства и налазе владиног Извештаја о реализацији Миленијумских циљева. Намера је да пружи чињеничну основу релевантниим Владиним и невладиним актерима за спровођење следеће фазе, која се односи на постављање развојних приоритета и дефинисања показатеља, на основу којих ће Србија да извештваа о спровођењу Агенде 2030.

Успостављена је Међуресорна радна група за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030, са представницима 26 институција Владе – којом председава проф. др Славица Ђукић Дејановић – министарка без портфеља за демографију и популациону политику.

Детаљније:
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2913295/djukic-dejanovic-cilj-agende-un-iskoreniti-siromastvo.html