JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REGISTRU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

20 / 11 / 2020

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava javnost i sve zainteresovane strane da će javna rasprava o Nacrtu zakona o registru administrativnih postupaka biti sprovodena u periodu od 20. novembra do 9. decembra 2020. godine.

Nacrtom zakona o registru administrativnih postupaka (u daljem tekstu: Nacrt zakon) uređuje se uspostavljanje, vođenje, sadržina, način korišćenja i druga pitanja od značaja za upravljanje Registrom administrativnih postupaka (u daljem tekstu: Registar).

Registar predstavlja jedinstvenu elektronsku bazu koja sadrži sve potrebne informacije o postupcima koje privredni subjekti i građani pokreću pred organima javne uprave, u cilju ispunjenja nekih od zakonom predviđenih obaveza ili ostvarivanja prava. Na ovaj način će se postići značajne direktne i indirektne uštede u vezi sa podnošenjem brojnih zahteva građana i privrede, kao i jednobraznost u postupanju i efikasniji rad organa javne uprave.

Shodno navedenom, Nacrt zakona ima za cilj uspostavljanje sigurnijeg, transparentnijeg i predvidljivijeg poslovnog okruženja i smanjenje udela ukupnih administrativnih troškova u BDP-u.

Позивамо све заинтересоване стране да пошаљу коментаре, предлоге и сугестије у вези са Нацртом закона, до среде 9. децембра 2020. године, путем електронске поште на адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

PDF 0.5mb

Nacrt zakona o registru administrativnih postupaka

Pogledaj
PDF 0.5mb

Obrazloženje

Pogledaj
PDF 0.8mb

Analiza efekata Nacrt zakona o registru administrativnih postupaka

Pogledaj