Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О РЕГИСТРУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА

20 / 11 / 2020

Републички секретаријат за јавне политике обавештава јавност и све заинтересоване стране да ће jавна расправа о Нацрту закона о регистру административних поступака бити спроводена у периоду од 20. новембра до 9. децембра 2020. године.

Нацртом закона о регистру административних поступака (у даљем тексту: Нацрт закон) уређује се успостављање, вођење, садржина, начин коришћења и друга питања од значаја за управљање Регистром административних поступака (у даљем тексту: Регистар).

Регистар представља јединствену електронску базу која садржи све потребне информације о поступцима које привредни субјекти и грађани покрећу пред органима јавне управе, у циљу испуњења неких од законом предвиђених обавеза или остваривања права. На овај начин ће се постићи значајне директне и индиректне уштеде у вези са подношењем бројних захтева грађана и привреде, као и једнобразност у поступању и ефикаснији рад органа јавне управе.

Сходно наведеном, Нацрт закона има за циљ успостављање сигурнијег, транспарентнијег и предвидљивијег пословног окружења и смањење удела укупних административних трошкова у БДП-у.

Позивамо све заинтересоване стране да пошаљу коментаре, предлоге и сугестије у вези са Нацртом закона, до среде 9. децембра 2020. године, путем електронске поште на адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

PDF 0.5mb

Нацрт закона о регистру административних поступака

Погледај
PDF 0.5mb

Образложење

Погледај
PDF 0.8mb

Анализа ефеката Нацрта закона о регистру административних поступака

Погледај