Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О РЕГИСТРУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА

20 / 11 / 2020

Републички секретаријат за јавне политике обавештава јавност и све заинтересоване стране да ће jавна расправа о Нацрту закона о регистру административних поступака бити спроводена у периоду од 20. новембра до 9. децембра 2020. године.

Нацртом закона о регистру административних поступака (у даљем тексту: Нацрт закон) уређује се успостављање, вођење, садржина, начин коришћења и друга питања од значаја за управљање Регистром административних поступака (у даљем тексту: Регистар).

Регистар представља јединствену електронску базу која садржи све потребне информације о поступцима које привредни субјекти и грађани покрећу пред органима јавне управе, у циљу испуњења неких од законом предвиђених обавеза или остваривања права. На овај начин ће се постићи значајне директне и индиректне уштеде у вези са подношењем бројних захтева грађана и привреде, као и једнобразност у поступању и ефикаснији рад органа јавне управе.

Сходно наведеном, Нацрт закона има за циљ успостављање сигурнијег, транспарентнијег и предвидљивијег пословног окружења и смањење удела укупних административних трошкова у БДП-у.

Позивамо све заинтересоване стране да пошаљу коментаре, предлоге и сугестије у вези са Нацртом закона, до среде 9. децембра 2020. године, путем електронске поште на адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

PDF 0.5mb

Нацрт закона о регистру административних поступака

Погледај
PDF 0.5mb

Образложење

Погледај
PDF 0.8mb

Анализа ефеката Нацрта закона о регистру административних поступака

Погледај