Mišljenja na propise i dokumente javnih politika od 2008. godine do danas

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.
8
Invalid date

Мишљење на Предлог стратегије за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године

9
Invalid date

Мишљење на Предлог стратегије мера и активности за повећање квалитета услуга у области геопросторних података и уписа права – реформски пут Републичког геодетског завода за период од 2016 до 2020. године

15
Invalid date

Мишљење на Предлог стратегије интелектуалне својине за период од 2017. до 2021. године са Акционим планом за период од 2017. до 2021. године за спровођење стратегије интелектуалне својине Републике Србије

17
Invalid date

Мишљење на Предлог програма за хармонизацију законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске уније у области узајамног признавања професионалних квалификација са анексима као и табеле за процену финансијских ефеката