Dokumenti Javnih Politika

Област: Људска права и грађанско друштво (укључујући вере и дијаспору)
Година доношења: 2022
Година престанка: 2030
Носилац: Министарство за људска права и мањинска права и друштвени дијалог
Област: Људска права и грађанско друштво (укључујући вере и дијаспору)
Година доношења: 2022
Година престанка: 2023
Носилац: Министарство за људска права и мањинска права и друштвени дијалог
Област: Људска права и грађанско друштво (укључујући вере и дијаспору)
Година доношења: 2022
Година престанка: 2024
Носилац: Министарство за људска права и мањинска права и друштвени дијалог
Област: Људска права и грађанско друштво (укључујући вере и дијаспору)
Година доношења: 2022
Година престанка: 2023
Носилац: Министарство за људска права и мањинска права и друштвени дијалог