Dokumenti Javnih Politika

Област: Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство
Година доношења: 2022
Година престанка: 2050
Носилац: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Област: Људска права и грађанско друштво (укључујући вере и дијаспору)
Година доношења: 2022
Година престанка: 2030
Носилац: Министарство за људска права и мањинска права и друштвени дијалог