Usvojena Eks post analiza Programa unapređenja upravlјanja javnim politikama i regulatornom reformom za period 2021–2025. godine sa Akcionim planom

25 / 03 / 2024

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava javnost da je usvojena Eks post analiza Programa unapređenja upravlјanja javnim politikama i regulatornom reformom.

Postupak izrade Analize pokrenut je kako bi se analizirali efekti i rezultati sprovođenja Programa, ocenila relevantnost, efikasnost, efektivnost i održivost Programa, a u cilјu njegovog preispitivanja i unapređenja. Članovi Radne grupe za praćenje sprovođenja, analize i reviziju Programa, kao i ostale zainteresovane strane, su u različitim fazama izrade Analize bile aktivno angažovane. Kao rezultat zajedničkog rada su proizvedeni predlozi i sugestije koji su doprineli da konačni proizvod Analize bude izrađen na najbolјi mogući način.

Tekstu Eks post analize možete pristupiti ovde.

U narednom periodu, Republički sekretarijat za javne politike će razmotriti opcije za reviziju Programa proistekle iz analize i pristupiti reviziji tokom koje će  nastojati da nalaze Analize Programa inkorporira u tekst Programa. Početak izrade revizije Programa biće objavlјen i na portalu E-Konsultacije, kako bi proces revizije bio sproveden na transparentan i participativan način.