Usvojen Program za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR“ za period 2023-2025. godine

08 / 05 / 2023

Vlada Republike Srbije, na 51. sednici održanoj 04. maja 2023. godine, usvojila je Program za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative – e-PAPIR za period 2023-2025. godine.

Cilј Programa ePAPIR je stvaranje preduslova za kvalitetne i korisnički orjentisane usluge za građane i privredu i smanjenje administrativnih troškova za privredu iskazanih učešćem u BDP.

Kako bi se prevazišli izazovi i kritični faktori koji stoje na putu realizacije ovog cilјa Programa e-PAPIR, u periodu 2023-2025. planirane su sledeće aktivnosti:

  • Smanjenje administrativnog opterećenja sa 2,95 % BDP (2021.) na 2,75% BDP (2025.)
  • Optimizacija više od 500 administrativnih postupaka za privredu i građane
  • Digitalizacija više od 200 administrativnih postupaka za privredu i građane
  • Digitalizacija 20 poslovnih epizoda za privredu
  • Popis više od 4000 administrativnih zahteva
  • Unapređenje infrastrukture za pružanje digitalnih usluga za privredu i građane

Planirane aktivnosti predstavlјaju nadogradnju rezultata ostvarenih u sprovođenju Programa e-PAPIR u periodu 2019-2022. godine. Kao najznačajnije rezultate ostvarene u prethodnom periodu izdvajamo:

  • Nivo administrativnog opterećenja je smanjen sa 3,26% BDP (2016) na 2,95%(2021) BDP
  • Zakonom o Registru administrativnih postupaka („Sl. glasnik RS“, broj 44/21) uspostavlјen je Registar administrativnih postupaka (RAP) kao jedinstvena, centralizovana, elektronski vođena evidencija o postupcima koji se sprovode u Republici Srbiji i administrativnim zahtevima za poslovanje.
  • Portal Registra administrativnih postupaka postao je javno dostupan od juna 2021. godine. Na Portalu Registra administrativnih postupaka dostupno je više od 2600 usluga javne uprave za privredu građane. Usluge javne uprave koje su dostupne na Portalu Registra administrativnih postupaka u nadležnosti su više od 100 organa javne uprave, koji su zaduženi za to da informacije o uslugama javne uprave budu jasne, ažurne i tačne.
  • Optimizovano je 393 administrativnih postupaka (od kojih je 21 postupak ukinut) i digitalizovano 64 usluge javne uprave čime su ostvarene uštede od preko 30 miliona evra na godišnjem nivou.

Više informacija o ostvarenim rezultatima periodu 2019-2022 možete pronaći ovde.

Finansijsku podršku sprovođenju programa e-PAPIR pružaju Evropska unija kroz IPA predpristupne fondove, Fond za dobru upravu Vlade Velike Britanije, GIZ nemačka organizacija za razvojnu saradnju i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

O svim najvažnijim aktivnostima u vezi sa Programom, možete se informisati putem zvanične internet prezentacije epapir.rsjp.gov.rs.