Usvojen Program unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom za period 2021-2025. godine

24 / 11 / 2021

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 18. novembra 2021. godine usvojila Program unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom za period 2021-2025. godine sa Akcionim planom.

Cilj donošenja Programa, koji se izrađuje za period 2021 -2025. godine, je da se poboljša kvalitet života građana i olakša poslovanje privrednim društvimana kroz unapređenje kvaliteta dokumenata javnih politika i propisa.

Ovo će se postići sprovođenjem mera usmerenih na: smanjenje broja propisa (ukidanje nepotrebnih), ex post analizu propisa, kako bi se utvrdili njihovi efekti na privredu i građane, unapređenje poslovnog okruženja i smanjenje administrativnih troškova za privredu i građane, uvođenje rodne perspektive u izradu propisa.

Osim ovih direktnih efekata, Program sadrži mere koje će unaprediti rad državne uprave, kroz osnivanje unutrašnjih jedinica za planska dokumenta i podršku upravljanju, kao i mere koje se odnose na bolju koordinaciju javnih politika. Podizanje kapaciteta i profesionalizacija državne uprave posredno utiču na unapređenje kvaliteta života građana i privrednog ambijenta.

Težimo podizanju svesti o važnosti učešća javnosti u svim fazama izrade i sprovođenja propisa i dokumenata javnih politika, stoga je i jedan od ciljeva Programa usmeren upravo na ovaj segment, kroz jačanje kapaciteta civilnog društva za učešće u kreiranju propisa i dokumenata javnih politika, kao i uspostavljanje portala e-Konsultacije, kojim će se ovaj proces ubrzati i olakšati svim učesnicima.

Program je nastao kao rezultat zajedničkog rada Republičkog sekretarijata za javne politike, drugih državnih organa, pripadnika nevladinog sektora i poslovnih udruženja, a njegovom implementacijom će se unaprediti sveobuhvatna reforma javne uprave u Republici Srbiji.

Republički sekretarijat za javne politike će u narednom periodu nastaviti da prati implementacije aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

Usvojen Program sa pratećim Akcionim planom možete preuzeti na linku