USVOJEN GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2023. GODINU O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PROGRAMA UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA I REGULATORNOM REFORMOM 2021-2025

30 / 04 / 2024

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) obaveštava javnost da je Radna grupa za praćenje sprovođenja Programa unapređenja upravlјanja javnim politikama i regulatornom reformom (PUUJP i RR) usvojila Godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana Programa za 2023. godinu.

U procesu izrade Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu sprovedene su konsultativne aktivnosti sa članovima Radne grupe u cilјu prikuplјanja potrebnih podataka radi unapređenja kvaliteta izveštaja.

Informacije sadržane u Godišnjem izveštaju o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje PUUJP i RR predstavlјaće osnovu za proces revizije Programa, koja bi trebalo da započne u predstojećem periodu.

U toku je izrada statističkih podataka o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje PUUJP i RR, koji će biti objavlјeni naknadno.

Godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana Programa za 2023. godinu možete pronaći na sledećem linku.