Trening u oblasti menadžmenta za državne službenike

05 / 02 / 2018

Četvoro predstavnika Kancelarije uspešno su završili trening u oblasti menadžmenta za državne službenike koji rade u republičkim institucijama, a koji je sproveo Srpski menadžment centar uz podršku USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja. Cilj projekta bio je jačanje postojećih liderskih potencijala i upravljačkih kapaciteta rukovodilaca u odabranim institucijama u Republici Srbiji. Tokom maja i juna 2013. godine, održano je četiri modula koji su obuhvatali niz treninga, seminara i radionica na teme kao što su strateško planiranje, donošenje odluka i određivanje prioriteta, upravljanje projektima, efikasnija primena propisa, razvoj ljudskih resursa i upravljanje komunikacijama.

Pored intenzivnog programa obuke u okviru ovog treninga, organizovane su i individualne edukativne sesije za visoke službenike Vlade Republike Srbije u cilju unapređenja njihovih liderskih sposobnosti i aktivnog učestvovanja u kreiranju pozitivnih promena i uspostavljanja efikasne državne administracije koja može pravovremeno i adekvatno da odgovori na potrebe poslovnog okruženja u Srbiji.