TREĆA RADIONICA SA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U CILjU UNAPREĐENjA REGULATORNOG OKVIRA U OBLASTI UGOSTITELjSTVA (pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka) ODRŽAĆE SE U NIŠU

22 / 01 / 2024

U saradnji sa Privrednom komorom Niš, i Republičkim sekretarijatom za javne politike, u Nišu će se 26. januara 2024. godine, održati treća radionica/fokus grupa. Tema ove radionice i fokus grupe je ugostiteljstvo, a kao učesnici, biće pozvani pružaoci usluga smeštaja, i pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka. Od velikog značaja su upravo iskustvo, stavovi i ideje privrednih subjekata koji posluju u različitim delatnostima.

Jedna od tema radionice je i Registar administrativnih postupaka (RAP portal), koji predstavlja jedinstvenu informacionu tačku za privredu i građane, i pruža podatke o svim administrativnim postupcima i zahtevima u različitim oblastima poslovanja.

Biće predstavljeni i novi instrumentikoji imaju za cilj da na jednom mestu popišu, pojednostave i objedine administrativne postupke i zahteve, omogućavajući jednostavnije i jeftinije poslovanje privrednih subjekata u ovoj oblasti ugostiteljstva. Vidimo se u Nišu, 26. januara, sa početkom u 12 časova!