Stručna podrška za 33 jedinice lokalne samouprave u okviru Programa Exchange 6

19 / 06 / 2023

U petak 16. juna 2023. godine  održana je svečana ceremonija povodom dodele paketa stručne pomoći za 33 jedinice lokalne samouprave u okviru Programa EU Exchange 6. Program EU Exchange 6 – “Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019. Realizacija programa predviđena je za  period od septembra 2021. do septembra 2024. godine, a vrednost donacije EU iznosi 2 miliona evra.

Nadležne institucije na nacionalnom nivou uključene u realizaciju Programa su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, kao i Ministarstvo za evropske integracije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) implementacioni partner.

Lokalne samouprave, izabrane na osnovu javnog poziva, dobijaju pakete stručne podrške za izradu plana razvoja, srednjoročnih planova, i za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata. U skladu sa tim sledeće lokalne samouprave su dobile podršku za izradu:

  • Plana razvoja (8 JLS): Ćuprija, Čajetina, Golubac, Bajina Bašta, Lajkovac, Kosjerić, Bogatić i Svilajnac i
  • Srednjoročnog plana (10 JLS): Kovin, Subotica, Loznica, Krupanj, Novi Kneževac, Boljevac, Nova Varoš, Sokobanja, Leskovac i Užice.

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić rekla je da je veoma važno raditi na izgradnji kapaciteta lokalnih samouprava i u tu svrhu je potrebno što bolje iskoristiti sve ono što Program nudi. Takođe, zahvalila se EU na podršci reforme planskog sistema u Srbiji, a u pogledu aktuelnih paketa podrške posredstvom EU Exchange 6 Programa, stavila je poseban naglasak na planove razvoja kao krovne dokumente razvojnog planiranja za svaku lokalnu samoupravu. Uz to, naglasila je značaj srednjoročnih planova jer povezuju mere i aktivnosti planova razvoja sa budžetima lokalnih samouprava, samim tim zaokružuju planski okvir na lokalnom nivou.