Program ekonomskih reformi (ERP) 2024-2026

17 / 01 / 2024

Vlada Republike Srbije usvojila je 28. decembra 2023. godine Program ekonomskih reformi za period 2024.-2026. godine (eng. Economic Reform Programme – ERP) i u predviđenom roku predala prevod dokumenta Evropskoj komisiji (EK).

Dokument ERP, i u ovom desetom ciklusu izrade, sadrži srednjoročni okvir makro-ekonomske, fiskalne i monetarne politike kao i detalјan prikaz strukturnih reformi koje treba da doprinesu povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije, privrednom rastu i razvoju, kreiranju novih radnih mesta i uslova za bolјi život građana Republike Srbije u narednom trogodišnjem periodu.

Snažna veza između makroekonomskog i fiskalnog okvira i strukturnih reformskih mera je od suštinske važnosti za sveobuhvatnost, koherentnost i kredibilitet programa. U skladu sa tim, sve reformske mere uklјučene u ERP sadrže detalјe o njihovim procenjenim troškovima i izvorima finansiranja, dok je sprovođenje reformi identifikovanih u dokumentu od značaja ne samo za pobolјšanje konkurentnosti, podsticanje novih radnih mesta i olakšavanje socijalne inkluzije, već i za ispunjavanje ekonomskih kriterijuma u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Program ekonomskih reformi za period 2024-2026, u skladu sa ovogodišnjim Smernicama EK,  usmeren je na uži set strukturnih reformi u odnosu na prethodne cikluse, kako bi fokus bio prvenstveno na realizaciji utvrđenih prioriteta. U skladu sa tim, broj strukturnih reformi ograničen je na šest i to po dve iz svake od oblasti: konkurentnost, održivost i otpornost i lјudski kapital i socijalne politike.

Strukturne reforme opisane dokumentom odnose se na unapređenje uslova za dalјi rast spolјne trgovine RS, povećanje konkurentnosti svih aktera na tržištu RS uklјučujući i privredna društva u državnom vlasnišvtu, zatim kreiranje privrede zasnovane na znanju koja će stvoriti uslove za razvoj i plasman vrhunskih inovativnih proizvoda i usluga, konkurentnih na globalnom tržištu. Program dalјe predviđa rad na unapređenju energetske efikasnosti i transformaciji proizvodnje energije kroz prelazak sa fosilnih goriva na obnovlјive izvore energije što bi doprinelo „zelenoj“ energetskoj tranziciji srpske privrede i društva kao i uređenje tržišta transportnih usluga i smanjenje emisije štetnih gasova redukovanjem indvidualnog prevoza kroz povećanje dostupnosti i atraktivnosti usluga javnog prevoza putnika i/ili robe u drumskom i železničkom saobraćaju. Osim toga, program sadrži mere koje se odnose na povećanje relevantnosti sistema obrazovanja kroz učenje povezano sa praktičnim radom, čime se obezbeđuje efikasniji odgovor sistema obrazovanja na potrebe privrede i na zapošlјivost, a sa druge strane obuhvata i mere koje se tiču unapređenja položaja mladih na tržištu rada putem obezbeđenja lakšeg prelaska mladih iz obrazovanja na područje rada.

Podsećanja radi, proces koordinacije ekonomskih politika u okviru koga Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU na godišnjem nivou izrađuje ERP za naredni trogodišnji period, predstavlјa najviši nivo saradnje Zapadnog Balkana i Turske sa Evropskom unijom kada je reč o socijalno-ekonomskim pitanjima.

U izradi ERP učestvuju Ministarstvo finansija, Rebulički sekretarijat za javne politike, Narodna banka Srbije kao i članovi interresorne Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja ERP, dok su tokom procesa izrade dokumenta konsultovani i predstavnici civilnog društva.

PDF 4mb

Program ekonomskih reformi 2024-2026

Pogledaj