Proces izrade i sistem planiranja javnih politika

05 / 02 / 2018

U prezentaciji – proces izrade javnih politika, možete se informisati, između ostalog, o sledećem:

  1. Proces izrade javnih politika
  2. Uloga RSJP u procesu izrade javnih politika
  3. Planiranje javnih politika
  4. Instumenti javnih politika
  5. Konstultacije tokom procesa

Prezentaciju možete preuzeti na ovom linku.

U prezentaciji – sistem planiranja javnih politika, možete se informisati, između ostalog, o sledećem:

  1. Dokumenti potrebni za sistem planiranja
  2. Veza između planiranja javnih politika i budžeta – instrumenti
  3. Procure planiranja
  4. Uloge institucija

Prezentaciju možete preuzeti na ovom linku.