Prezentacija horizontalnog skrininga antikorupcijskog zakonodavstva

05 / 02 / 2018

Predstavnici Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa prisustvovali su otvaranju Radionice „Prezentacija horizontalnog skrininga antikorupcijskog zakonodavstva“, koja je održana u Palati Srbija, u organizaciji Ministarstva pravde i državne uprave u saradnji sa Delegacijom Evropske unije i projektom PLAC. Radionicu je otvorio savetnik ministra pravde i državne uprave Radomir Ilić, dok su rezultate horizontalnog skrininga predstavile Londe Esadze (o EU standardima u oblasti antikorupcije) i Slađana Taseva (o usklađenosti naših zakona sa EU standardima u oblasti antikorupcije).

PLAC projekat je sa Delegacijom EU pružio je tehničku podršku Ministarstvu pravde i državne uprave i prilikom pregleda celokupnog antikoruptivnog zakonodavstva kada su u pitanju međunarodni standardi, komparativna analiza sa našim zakonodavstvom i nacrt izveštaja sa preporukama u kom pravcu treba delovati kada je u pitanju antikoruptivna borba.