Preporuke za ukidanje i izmene suvišnih propisa

05 / 02 / 2018

Od 340 preporuka za ukidanje i izmene suvišnih propisa, sprovedeno je 212, uz uštede od 128,5 miliona evra. Mira Prokopijević, direktorka vladine Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa (koja je ovaj posao preuzela od nekadašnje Jedinice za sveobuhvatnu reformu propisa), kaže da su u procesu merenja administrativnih opterećenja imali političku podršku na najvišem nivou vlasti. Postojao je konsenzus na nivou vlade da ova reforma treba da se sprovede i da primena treba da se ubrza što je više moguće.