Poslovni ambijent u Srbiji

05 / 02 / 2018

Kada bilo kog stranog investitora upitaju za poslovni ambijent u Srbiji, onda se glavna primedba po pravilu odnosi na višak administrativnih procedura i primenu brojnih propisa. Ipak, na ukidanju nepotrebnih propisa kod nas se radi i to je posao Kancelarije za regulatornu reformu i analizu propisa.

Mira Prokopijević, direktor ove kancelarije, kaže da je ukidanje bespotrebnih procedura i propisa privredi i građanima već donelo uštedu od 128,5 miliona evra ili gotovo 15 milijardi dinara. U toku je, dodaje, isti postupak za procedure i propise koji treba da donesu uštedu od još 18,4 miliona evra.