POSETA DELEGACIJE REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE REPUBLICI AUSTRIJI

12 / 04 / 2024

Beograd, 12. april 2024 — Delegacija Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) boravila je u službenoj poseti Republici Austriji u periodu od 7-10. aprila 2024. godine.

Tom prilikom održani su sastanci sa zvaničnicima: Savezne kancelarije za upravlјanje učinkom pri Ministarstvu umetnosti, kulture, državne uprave i sporta Republike Austrije, Ministarstva finansija, kao i Ministarstva za klimatsku akciju, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju Republike Austrije.

Cilј posete Republici Austriji bilo je produblјivanje bilateralne saradnje između naših dveju zemalјa u oblasti reforme javne uprave, posebno imajući u vidu podudarnosti u radu između Republičkog sekretarijata za javne politike i Savezne kancelarije za upravlјanje učinkom Republike Austrije.

Na sastancima su razmatrane teme od zajedničkog interesa, sa fokusom na analizi efekata propisa, eks post (ex-post) analizi efekata, zelenom budžetiranju i analizi efekata na životnu sredinu.

Poseta delegacije RSJP finansirana je sredstvima Regionalne škole za javnu upravu (RESPA) u okviru šeme za mobilnost između Republike Srbije i Republike Austrije.