Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija

05 / 02 / 2018

Predstavnici Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa prisustvovali su Nacionalnoj konferenciji: „Uključi se – kakvo civilno društvo želiš?!

Civilno društvo u Srbiji 2018. godine – kreiranje prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva“, koja je održana u  Sava centru 20. i 21. februara 2014. godine, u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Konferenciju su otvorili: Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave, Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima, kao i ambasadori: Evropske unije u Republici Srbiji, SAD i Kraljevine Norveške.

Tokom rada putem Otvorenog prostora,  predstavnici civilnog društva u Srbiji, kreirali su 15 prioritetnih tema koje treba da se nađu u dokumentu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.