Počela javna rasprava o Predlogu uredbe o postupku pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije

08 / 05 / 2023

Republički sekretarijat za javne politike u postupku pripreme Predloga uredbe o postupku pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije, sprovodi javnu raspravu o Predlogu uredbe o postupku pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije, koja se održava  u periodu od 8. maja do 27. maja 2023. godine.

Republički sekretarijat za javne politike poziva sve zainteresovane građane i stručnu javnost da uzmu učešće u javnoj raspravi i da primedbe, predloge i sugestije, dostavljaju elektronskim putem na adresu: javna.rasprava@rsjp.gov.rs ili poštom na adresu Republički sekretarijat za javne politike, Beograd, Nemanjina br. 22-24, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Predlogu uredbe o postupku pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije ”.

Po okončanju postupka javne rasprave Republički sekretarijat za javne politike analiziraće sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stanici, na portalu e – uprave i portalu e-Konsultacije.

  Test Programa javne rasprave, Predlog uredbe o postupku pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije i Analizu efekata na Predlog uredbe o postupku pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije možete preuzeti OVDE.“

DOCX 0.1mb

Analiza efekata Predloga uredbe o postupku pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Radna verzija uredbe o postupku pripreme Nacrta plana razvoja i obrazloženje - javna rasprava

Pogledaj
PDF 0.1mb

Zaključak i Program o sprovođenju javne rasprave

Pogledaj