Platforma za upravlјanje javnim politikama – alat za državne službenike i zainteresovanu javnost

15 / 11 / 2023

Republički sekretarijat za javne politike kontinuirano pruža stručnu i metodološku podršku predlagačima dokumenata javnih politika i propisa u cilјu efikasne primene Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Podržan od strane projekta „EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora“ – EU4PAR, Republički sekretarijat za javne politike izradio je niz priručnika sa uputstvima, obrascima, alatima i primerima koji su javno dostupni na stranici posvećenoj priručnicima.

Nakon izrađenih priručnika prepoznata je potreba za njihovom digitalizacijom od strane Republičkog sekretarijata za javne politike, i uz pomoć EU4PAR projekta uspostavlјena je Platforma za upravlјanje javnim politikama – PPMP sa cilјem dalјeg unapređenja pružanja metodološke podrške predlagačima dokumenata javnih politika i propisa, kao i široj javnosti.

Platforma za upravlјanje javnim politikama – PPMP je podelјena u dve celine:

  1. Javni deo Platforme – sadrži alate, primere i praktične savete za pravilno upravlјanje sistemom javnih politika. Javni deo Platforme u digitalnoj formi objedinjuje više od 300 strana i 200 naslova, koji integrišu odredbe ZPS i stečena iskustva u njegovoj primeni, tako da se od njegovih opštih zahteva do konkretnih primera i alata, dolazi na brz i lak način. Kretanje kroz sadržaj platforme olakšano je povezivanjem poglavlјa sa aktivnim linkovima, kao i uvek vidlјivom listom dodatnih informacija koje se odnose na odabranu temu. Obezbeđeni su i odgovori na pitanja koja se najčešće postavlјaju.

 

  1. Zatvoreni deo Platforme sa namenskim funkcionalnostima – namenjen je isklјučivo registrovanim korisnicama za rad na izradi dokumenata javnih politika i propisa uz upotrebu digitalizovanih alata čime se omogućava zajednički rad na istom tekstu  i u isto vreme.

RSJP poziva sve zainteresovane aktere u procesu kreiranja, praćenja, sprovođenja i vrednovanja javnih politika i propisa da koriste Platformu za upravlјanje javnim politikama radi unapređenja javnih politika i propisa u Republici Srbiji.

Platformi za upravljanje javnim politikama možete pristupiti ovde.