Održana završna konferencija projekta „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ (PAR2EU)

24 / 11 / 2023

U sredu 22. novembra u hotelu Mona Plaza održana je završna konferencija projekta „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ (PAR2EU). Ovaj projekat je sprovođen tokom prethodne tri godine, tokom kojih je pružena značajna podrška reformi javne uprave, naročito u segmentima modernizovanog pružanja usluga građanima, učešća građana u procesu planiranja javnih politika, upravlјanja lјudskim resursima, i oblasti evropskih integracija.

U okviru ove konferencije potpisan je i Sporazum o sprovođenju projekta „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU“.  Projekat je vredan tri miliona evra i biće implementiran do oktobra 2026. godine.

Zamenica direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Sanja Mešanović uzela je učešće na panel diskusiji „Proces pristupanja EU i reforma javne uprave – perspektive i izazovi“. U svom izlaganju gđa Mešanović je izrazila zahvalnost svim partnerima koji su učestvovali u sprovođenju projekta, kolegama iz drugih organa državne uprave, konsultantima, a posebno Nemačkoj organizaciji za međunarodnu sadanju (GIZ) na kontinuiranoj podršci tokom trajanja ovog projekta. Posebno je istaknut značaj podrške GIZ-a, u uspostavlјanju portala eKonsultacije, koji je dao mogućnost građanima, privredi i organizacijama civilnog društva da se na direktan način uklјuče u proces formulisanja javnih politika i propisa. Pored uspostavlјanja portala i drugih značajnih aktivnosti koje su ostvarene tokom saradnje na ovom projektu, gđa Mešanović je izrazila veliku zahvalnost na podršci koju je GIZ pružio tokom izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine.