ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA EU4PAR PROJEKTA OD UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA DO KVALITETNIJIH USLUGA ZA GRAĐANE I PRIVREDU

21 / 11 / 2023

U četvrtak 16. novembra u hotelu Crown Plaza održana je završna konferencija Projekta Eropske unije za reformu javne uprave. Ovaj projekat je tokom skoro šest godina trajanja, u kontinuitetu pružao podršku organima državne uprave u uspostavlјanju planskog sistema u Republici Srbiji. Na skupu su se obratili Bojana Tošić, direktorka RSJP-a, ispred MDULS-a obratila se Mila Stanković, v.d. pomoćnika ministra, dok je Delegaciju Evropske unije predstavlјao Martin Klauke,  šef operacija DEU.

Direktorka RSJP Bojana Tošić, istakla je da je EU4PAR  projekat u periodu od 2018. godine do danas pružio nemerlјivu stručnu i tehničku podršku u dosadašnjem procesu reforme javne uprave u Republici Srbiji. Reforma javne uprave, posebno njena digitalizacija i transparentnost su visoko rangirane među prioritetima Vlade Republike Srbije, ali predstavlјaju i jedan od preduslova za pristupanje naše zemlјe Evropskoj uniji. U proteklih pet godina, sprovođenjem Zakona o planskom sistemu Republike Srbije i pratećih uredaba, unapređen je proces izrade dokumenata javnih politika i propisa na način koji obezbeđuje veće učešće zainteresovane javnosti i sagledavanje mogućih efekata javnih politika i propisa na građane, privredu i društvo u celini.

Na ovom skupu je održana i sesija „Kratak pregled EU4PAR projekta“ u okviru koje su predstavlјene projektne aktivnosti i postignuti rezultati.  U ovog sesiji moderator je bila Suzana Trninić, dok su panelisti bili Jelena Mujčinović, RSJP, šef Odseka za međunarodnu saradnju, EU integracije i upravlјanje projektima, ispred EU4PAR projekta: Samo Godec, vođa Tima, Tomas Keršer, klјučni ekspert Jelena Spasić, koordinator za Komponente I i II, kao i bivši vođa projekta Piter Vagi.

Na završnoj konferenciji, takođe je predstavlјena i Platforma za upravlјanje javnim politikama – PPMP, koja na jednom mestu u digitalnom formatu objedinjuje priručnike sa uputstvima, obrascima, alatima i primerima koje je RSJP ranije izradio.