ODRŽANA RADIONICA SA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U CILjU UNAPREĐENJA REGULATORNOG OKVIRA U OBLASTI UGOSTITELJSTVA -PRUŽANјE USLUGA SMEŠTAJA I PRIPREMANјA I USLUŽIVANJA HRANE, PIĆA I NAPITAKA

26 / 01 / 2024

U petak, 26.01.2024. godine, u prostorijama Privredne komore Niš, uspešno je održana radionica/konsultacije sa privrednim subjektima u cilјu unapređenja regulatornog okvira u oblasti ugostitelјstva. Organizatori ove radionice bili su Svetska banka, Republički sekretarijat za javne politke i Privredna komora Niš.

Kroz projekat “EU za bolјe poslovno okruženje” (EU4BE) Vlada Republike Srbije, u saradnji sa Svetskom bankom i uz podršku Evropske Unije, zajedno sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Ministarstvom privrede, i dalјe radimo na unapređenju poslovnog okruženja koje obuhvata pojednostavlјenje regulatornog okvira i stvaranje instrumenata koji pomažu privrednim subjektima da bolјe razumeju i da lakše i delotvornije izvršavaju zakonske obaveze.

Jedna od glavnih tema koje su obrađene tokom radionice u Nišu, ticala se Registra administrativnih postupaka (RAP portal), koji predstavlјa jedinstvenu kontktnu tačku za privredu i građane, i pruža podatke o svim administrativnim postupcima i zahtevima u različitim oblastima poslovanja.
Takođe, predstavlјen je i instrument koji služi za lakše razumevanje obaveza koje privrednici u ovoj oblasti treba da ispune, povezujući ih u celinu, pod nazivom “poslovna epizoda”. Ovaj instrument, na čijoj pripremi se trenutno radi i koji će biti dostupan u digitalnoj formi, na jednom mestu, na ažuran način, prikazuje redosled potrebnih koraka i same korake u obavlјanju svakodnevnog poslovanja u konkretnoj privrednoj delatnosti.

Radionici je prisustvovalo 14 učesnika, od kojih su 6 bili privrednici.

Zahvalјujemo se Privrednoj komori Niš na ukazanom poverenju, ostvarenoj saradnji i organizaciji ove radionice, koja je odigrala važnu ulogu u tome da zajedno doprinesemo lakšem, efikasnijem i transparentnijem poslovanju privrednih subjekata.