ODRŽANA RADIONICA SA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U CILJU UNAPREĐENJA REGULATORNOG OKVIRA U OBLASTI PREVOZA TERETA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU


01 / 12 / 2023

U utorak, 14.11.2023. godine, u prostorijama Privredne komore Beograda, uspešno je održana radionica koja je uključila i grupnu diskusiju kroz format fokus grupe sa predstavnicima privatnog sektora, sa ciljem da zajedno razmotrimo administrativne postupke i zahteve koji stoje pred privrednim subjektima u oblasti prevoza tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju. Svrha radionice, dakle, bila je da se, u neposrednoj komunikaciji sa privrednim subjektima, sagleda koji su to administrativni postupci i zahtevi koji najviše opterećuju privredne subjekte u odabranim privrednim delatnostima, dosadašnja iskustva privrednih subjekata u poštovanju administrativnih postupaka i zahteva, kao i predlozi za optimizaciju administrativnih postupaka i zahteva, poboljšanje predstavljenih poslovnih epizoda, itd.

Organizatori ove radionice bili su Republički sekretarijat za javne politke, projekat “EU za bolje poslovno okruženje” (EU4BE) koji sprovodi Svetska banka u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz podršku Evropske Unije, i Privredna komora Beograda. Kroz projekat EU4BE i u saradnji sa Svetskom bankom, Republički sekretarijat za javne politike radi dalje na unapređenju poslovnog okruženja koje obuhvata pojednostavljenje regulatornog okvira i stvaranje instrumenata koji pomažu privrednim subjektima da bolje razumeju i lakše izvršavaju zakonske obaveze.

Radionici je prisustvovalo 13 predstavnica i predstavnika privatnog sektora, privrednih subjekata koji se bave prevozom tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Jedna od tema koju smo obradili na ovoj radionici vezana je za izradu Registra administrativnih postupaka (RAP portala), koji predstavlja jedinstvenu informacionu tačku za privredu i građane i pruža podatke o svim postupcima i zahtevima u svim oblastima poslovanja. Tokom radionice je istaknuto i da je u proteklom periodu izvršen popis administrativnih postupaka koje privredni subjekti pokreću pred državnim organima kao i administrativnih zahteva koje privrednici treba da ispune prilikom pokretanja poslovanja i tokom poslovanja u različitim privrednim delatnostima. Konačno, govorili smo i o tome da je u okviru projekta EU4BE pripremljen i dodatni instrument za lakše razumevanje obaveza koje privrednici u ovoj oblasti treba da ispune, pod nazivom “poslovna epizoda”, a koji predstavlja vodič kroz administrativne postupke i zahteve od osnivanja privrednog subjekta do prestanka poslovanja.

Po završetku predstavljanja poslovnih epizoda u oblasti prevoza tereta u domaćem drumskom saobraćaju, otvarena je diskusija sa prisutnim predstavnicima privatnog sektora, tokom koje su izneli zapažanja i poteškoće sa kojima su se susretali u svom dosadašnjem poslovanju, kao i predloge za pojednostavljenje administrativnih postupaka i zahteva. Glavni zaključak diskusije je da postoji prostor za optimizaciju naročito administrativnih zahteva u oblasti prevoza tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, kao i za digitalizaciju pojedinih administrativnih postupaka.

Zahvaljujemo se Privrednoj komori Beograda na ukazanom poverenju, ostvarenoj saradnji i na organizaciji ove radionice koja je odigrala važnu ulogu u tome da zajedno sa predstavnicima privatnog sektora – doprinesemo lakšem i efikasnijem svakodnevnom poslovanju privrednih subjekata.