Održana radionica Grupe za inovacije Republičkog sekretarijata za javne politike: “Design Thinking metodologija kao alat za rešavanje izazova u kreiranju javnih politika“

30 / 11 / 2022

Dvodnevna radionica koja primenjuje metodologiju Design Thinking (DT) održana je  28. i 29. novembra 2022. u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP). Podršku ovom događaju je pružila Nemačka razvojna saradnja koju implementira GIZ, a fasilitatori ovih radionica su bili eksperti Design Thinking Academy (DTA). Cilј radionica je bilo podizanje kapaciteta i znanja zaposlenih u RSJP, a u svrhu dalјeg rada sa resorima po metodologiji DT.

Design Thinking metodologija bavi se kreativnim rešavanjem problema i dizajniranjem rešenja u skladu sa potrebama, težnjama i motivima korisnika za koje se rešenje pravi.  Stoga se, neretko, primenjuje na projektima i u uslovima gde su problemi kompleksni ili dosadašnja rešenja nisu dala očekivane rezultate kod korisnika. Design Thinking u osnovi ima „human-centered design“ koji omogućava da kreirana rešenja budu u skladu sa potrebama korisnika, odnosno da je u procesu dizajniranja rešenja korisnik u centru zajedno sa svojim potrebama, želјama i cilјevima.

Ovaj iterativni pristup ima za cilј razvoj empatije sa korisnicima i dizajniranje rešenja sa korisnikom, a ne za njih. DT spaja različite discipline, od istraživanja i strategije do dizajna, procedura i praksi. Dodatno, ojačava sposobnost timova da kreativno zajednički rešavaju probleme uz principe saradnje i ko-kreacije.