Održana konferencija „Diskriminacija LGBTI osoba na tržištu rada u Republici Srbiji – primena antidiskriminacionih propisa i značaj inkluzivnog radnog okruženja”

07 / 04 / 2023

U prostorijama Privredne komore Srbije, u sredu, 5. aprila 2023. godine, održana je konferencija „Diskriminacija LGBTI osoba na tržištu rada u Republici Srbiji – primena antidiskriminacionih propisa i značaj inkluzivnog radnog okruženja”.

Konferenciju je otvorio prvi sekretar Britanske ambasade, gospodin Vilijam St Džon Hopkins, nakon čega su održana dva panela.

Tokom prvog panela „Izazovi primene antidiskriminacionih propisa u cilјu unapređenja položaja LGBTI osoba na tržištu rada”, prisutnima su se obratili: Tatjana Prijić, v.d. pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Nikola Radojlović, šef Odseka za antidiskriminacionu politiku, Ministarstvo za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog, Igor Jadrovski, zamenik predsednika Komisije za sprečavanje i zaštitu od diskriminacije Republike Severne Makedonije i prof. dr Zorica Mršević, pravna ekspertkinja. Panel je moderirao Milan Antonijević.

Tokom drugog panela „Kreiranje inkluzivnog radnog okruženja – trenutno stanje i perspektive u Republici Srbiji”, prisutnima su se obratili: Sanja Mešanović, zamenica direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije, prof. dr Dejan Kostić, pomoćnik direktora Službe za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije, Goran Miletić, direktor za Evropu i MENA, Civil Rights Defenders, Nikola Grozdanić, PwC Srbija, Dušan Stojaković, HemofarmSTADA group. Panel je moderirao Aleksandar Mihajlović.

Zamenica direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike Sanja Mešanović je govorila o značaju analize efekata propisa i dokumenata javnih politika iz ugla poštovanja principa jednakosti i nediskriminacije, javnosti i partnerstva, kao i principa integralnosti i održivog rasta i razvoja. Takođe, ukazano je na značaj uloge Republičkog sekretarijata za javne politike u procesu sprovođenja analize efekata, kao i obezbeđivanja učešća zainteresovanih strana i cilјnih grupa prilikom kreiranja dokumenata javnih politika i propisa.

Ovom prilikom predstavlјena je publikacija „Vodič za primenu domaćih antidiskriminacionih propisa u cilјu unapređenja položaja LGBTI osoba na tržištu rada u Republici Srbiji“

Konferencija je realizovana uz podršku Britanske ambasade u Republici Srbiji, Fonda alumnista Čivning stipendije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.