Održana jedanaesta sednica međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

Jedanaesta sednica Međuresornog radnog tela održana je 22. marta 2017.

Razmatrani su i  jednoglasno usvojeni nacrti: Izveštaja o napretku Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja za period 1. jul – 31. decembar 2017. godine i Godišnjeg Izveštaj o učinku za sistem planiranja, paraćenja i koordinacije politika  u 2016.

Usvojeni nacrti oba izveštaja, nakon sednice, dostavljeni  su Svetskoj banci.