Održana javna rasprava o reformi planskog sistema za predstavnike jedinica lokalne samouprave

06 / 02 / 2018

Predstavnici Miinistarstva državne uprave i lokalne samouprave i Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP), organizovali su za predstavnike jedinica lokalne samouprave javnu raspravu o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike.

Predstavljena su i dva podzakonska akta, koja će biti doneta na osnovu Zakona: Nacrt uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika i Nacrt uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova.

Paket propisa koji je pripremio Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) u širokom konsultativnom procesu tokom dve i po godine, sačinjen je i na osnovu sugestija loklane samouprave.

U ime RSJP, Bojana Tošić v.d.zamenika direktora, naglasila je cilj donošenja ovih propisa: uvođenje jedinstvenih standarda kvalitetnog planiranja i kreiranja javnih politika na svim nivoima u Republici Srbiji, čvršća povezanost planiranja i programskog budžeta, kao i bolja koordinacija republičkog, pokrajinskog i loklanog nivoa, kroz isti jezik komunikacija.

Da elementi planiranja na lokalnom nivou postoje, ali da ih treba unaprediti – potvrdili su brojni predstavnici opština, kao i predstavnici SKGO – Stalne Konferencije gradova i opština, koji su takođe aktivno učestvovali u pripremi propisa. Predstavnici jedinica lokalane samouprave dali su punu podršku reformi planskog sistema i konstruktivnom diskusijom i sugestijama upotpunili javnu raspravu.

Svi zainteresovani mogu poslati komentare na predloženi paket propisa  zaključno sa 20. januarom 2017.godine, na adresu: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Prezentaciju sa održane javne rasprave možete videti ovde

PDF 0.6mb

Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije

Pogledaj
PDF 0.7mb

Nacrt uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika

Pogledaj
PDF 1.2mb

Nacrt uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova

Pogledaj