Održana dvanaesta sednica međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

Dvanaesta sednica Međuresornog radnog tela održana je kao tematska sednica na kojoj su razmatrani rezultati dosadašnjih analiza konzorcijuma za izradu Razvoja sektorskih politika i Performansi i lanaca vrednosti, za izabrane sektore: prehrambena industrija; guma i plastika; drvna i mašinska industrija.

Konzorcijumi koje čine MAXIMA i Udruženje poslodavaca Srbije – za sektorske politike, i CEVES i Privredna komora Srbije – za Performanse i lance vrednosti izabranih sektora  angažovani su za realizaciju dela komponente 2 Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja.Tematski sastanak MRT-a održana je kao dvodnevna sesija u utorak, 25. aprila i u sredu, 26. aprila 2017.

Dvodnevna diskusija vođena je između članova oba konzorcijuma, korisnika (Ministarstvo privrede)  i pozvanih predstavnika  zainteresovanih strana (Svetska banka, Ministarstvo pooljprivrede i zaštite životne sredine, naučna zajednica, konsultanti sa drugih komponenata Projekta) i bila je konstruktivna i izuzetno korisna kao uputstvo  konzorcijumima na koji način da završe posao za potrebe naručioca.

Određeni su i rokovi za nastavak aktivnosti koje, sa stanovišta Ministarstva privrede, treba da imaju rezultat koji predstavlja mogućnost za ekonomski logičan, odnosno na toj logici argumentvani izbor nekoliko ključnih lanaca vrednosti uz klasifikovane setove mera po prioritetima u dva nivoa: zajedničke mere za sve sektore i  pojedinačne sektorske mere.