Održana četvrta sednica Međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

U organizaciji Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) održana je četvrta sednica Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju javnih politika u oblasti konkuretnosti i zapošljavanja.

Ova sednica Vladinog radnog tela, koji prati trogodišnju realizaciju Projekta Svetske Banke za podršku reformama, bila je posvećena preseku stanja i informisanosti o sadržaju pojedinačnih sprovodenih reformi u institucijama, koje su učesnici projekta.

Tema razmatranja bila je i priprema predstojećeg ciklusa izveštavalja o sprovedenim reformama.