Održan panel „Poslovno okruženje i digitalizacija javnih usluga: dostignuća i izazovi“

10 / 03 / 2023

Panel „Poslovno okruženje i digitalizacija javnih usluga: dostignuća i izazovi održan je u utorak 07. marta 2023. godine, u okviru Kopaonik biznis foruma. O digitalizaciji javnih usluga debatovali su predstavnici državne uprave i privatnog sektora: Mihailo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda, Dragana Ilić, direktorka korporativnih poslova u kompaniji CETIN, Radenko Radan, izvršni direktor u kompaniji Saga, Dušan Milićević, izvršni direktor kompanije Comtrade System Integration. Moderatorka panela bila je direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić.

Na panelu je istaknuto da prema najnovijem globalnom izveštaju Svetske banke koja uporedno prati napredak u oblasti digitalne transformacije u 198 ekonomija sveta, Srbija se nalazi na 11. mestu na svetu, odnosno na 4. mestu u Evropi. Vrednost kompozitnog indeksa zrelosti digitalne uprave (GovTech Maturity Index) od 0.895 je omogućila napredak Srbije na ovoj globalnoj listi za 40 mesta u odnosu na 2020. godinu i pozicionirala je Srbiju na ubedlјivo prvo mesto u regionu ali i ispred Austrije, Španije, Nemačke, Ujedinjenog Kralјevstva i mnogih drugih visoko razvijenih zemalјa.

Prema indeksu angažovanosti građana, koji meri aspekte platformi za učešće javnosti, povratne informacije građana i otvorene portale za upravlјanje podacima (CEI- Citizen Engagement Index) Srbija je zauzela 3 mesto u svetu iza Južne Koreje i Estonije sa 0.979 vrednošću.

Srbija je u ovom izveštaju pozicionirana u grupu „A“, odnosno u grupu globalnih lidera u oblasti digitalne transformacije i to kako u odnosu na vrednost kompozitnog indeksa zrelosti digitalne uprave, tako i u odnosu na svaki od pojedinačnih indeksa koji ocenjuju meru u kojoj su obezbeđeni klјučni sistemi i tehničko-tehnološki katalizatori digitalne transformacije, pružanje digitalnih usluga, adekvatnost propisa i politika, nivo digitalnih veština, ali i postojanje mehanizama za digitalnu interakciju i uklјučivanje građana i postojanje drugih značajnih preduslova.

Ministar informisanja i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Mihailo Jovanović objasnio je značaj ultrabrze komunikacione mreže, unapređenje digitalne i klaud infrastrukture, da li je olakšana komunikacija između privrede/građana i administracije i šta nam donosi 5G tehnologija.

Borko Drašković direktor Republičkog geodetskog zavoda govorio je o hakerskom napadu na katastar, kao prvom javnom registru koji je doživeo i preživeo hakerski napad prošle godine. Čuli smo kako smo se odbranili i šta je to značilo za državu, privredu i građane, koliko su naši podaci stvarno bili ugroženi? Naglasio je koliko privreda koristi nove usluge i informacije koje Katastar pruža na osnovu digitalizovanih registara i koliko je to sve bitno za poslovanje. Podvukao je da je digitalizacija katastra odmakla i predstavio buduće planove: uspostavlјanje katastra podzemne infrastrukture i vodova, šta će biti olakšano i šta je krajnji cilј reforme katastra i kad se mogu očekivati potpuni efekti složene reforme.