Održan okrugli sto na temu „Unapređenje rešenja za izradu Uredbe o metodologiji izrade dokumenata javnih politika i Uredbe o analizi efekata propisa”

03 / 10 / 2023

Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa Projektom podrške reformi javne uprave organizovao je u četvrtak 28. septembra 2023. godine okrugli sto na temu „Unapređenje rešenja za izradu Uredbe o metodologiji izrade dokumenata javnih politika i Uredbe o analizi efekata propisa”. Nakon uvodnog izlaganja direktorke RSJP-a Bojane Tošić učesnici su se podelili u dve grupe i razmenili iskustva sa cilјem unapređenja rešenja za izradu oba dokumenta.

Na okruglom stolu koji je bio namenjen diskusiji o Predlogu uredbe o metodologiji izrade dokumenata javnih politika (u dalјem tekstu: PUDJP), održan je i prvi sastanak Radne grupe za izradu PUDJP.

Na sastanku je predstavlјena prva radna verzija PUDJP, koja se kreće u smeru izmene i objašnjenja oblasti planiranja i sprovođenja javnih politika, pojednostavlјena  ex-ante analize efekata, regulisanja konsultativnog procesa i preciziranja izveštavanja i sprovođenja ex-post analize efekata i vrednovanja učinka. Diskutovalo o predloženim rešenjima, sa posebnim osvrtom na otvorena pitanja u vezi sa obimom i procesom sprovođenja analize efekata prilikom izrade dokumenata javnih politika i oblastima planiranja i sprovođenja javnih politika.

Drugi okrugli sto namenjen diskusiji o Predlogu uredbe o analizi efekata propisa (u dalјem tekstu: PUAEP), što, nakon fokus grupa i okruglog stola održanih prošle godine, predstavlјa treći događaj u okviru konsultativnog procesa za izradu ovog akta.  Razgovaralo se o  pristiglim komentarima, otvorena su pitanja u vezi sa regulisanjem konsultativnog procesa, posebno imajući u vidu da je taj proces trenutno regulisan kroz šest različitih propisa.