Obaveštenje o početku konsultativnog procesa o reviziji Akcionog plana za sprovođenje Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” za period 2024-2025. godine

03 / 07 / 2024

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava javnost o početku konsultativnog procesa o reviziji Akcionog plana za sprovođenje Programa za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” za period 2024-2025. godine.

Revidirani Akcioni plan uvrstiće preporuke za optimizaciju 163 nova postupka, kao i preporuke za digitalizaciju 147 novih postupaka. Predloge za optimizaciju navedenih postupaka za privredne subjekte i građane možete pogledati u prilogu ove objave, kao i predložene postupke za digitalizaciju. Pored toga, možete dati predloge i sugestije za izmenu važećeg Programa ePAPIR i Akcioni plan za njegovo sprovođenje.

Pozivamo sve zainteresovane strane da putem Portala „e-Konsultacije” pošalјu komentare, predloge i sugestije na data dokumenta do 31. jula 2024. godine ovde.

Učestvujte i dajte svoj doprinos reformi javne uprave kako bi usluge bile modernije, jednostavnije i jeftinije.