Obaveštenje o početku izrade Predloga programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „ePapir“ za period 2022- 2025. godine

28 / 01 / 2022

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP), obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade Predloga programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „ePapir“ za period 2022- 2025. godine (u daljem tekstu: Predlog programa ePapir 2022-2025). Opšti cilj Predloga programa ePapir 2022-2025 je unapređenje kvaliteta javnih usluga koje odgovaraju na potrebe krajnjih korisnika (građana i privrede) i smanjenje udela ukupnih administrativnih troškova za privredu u BDP.

U konsultativnom procesu, RSJP poziva zainteresovanu javnost da do 28. februara 2022. godine, dostavi svoje predloge, komentare i sugestije u vezi sa predloženim merama za sprovođenje Predloga programa ePapir 2022-2025, sugestije vezane za pojednostavljenje administrativnih postupaka, kao i dostupne studije i analize u oblasti pružanja javnih usluga, a koje mogu da budu od značaja za izradu Predloga programa ePapir 2022-2025 preko portala eKonsultacije koristeći opciju za ostavljanje komentara.