Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2024-2026.

21 / 11 / 2023

Nacrt Programa ekonomskih reformi 2024-2026. (eng. Economic Reform Programme, ERP) stavlja se na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarsta finansija, Republičkog sekretarijata za javne politike i portala E-konsultacije od 21. do 30. novembra 2023. godine.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije na Nacrt programa ekonomskih reformi mogu dostaviti na sledeću elektronsku adresu: erp@mfin.gov.rs do 30. novembra 2023. godine.

Nacrt obuhvata poglavlje kojim su predstavljene strukturne reforme, prepoznate kao ključne u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i jačanju konkurentnosti privrede u narednom trogodišnjem periodu.

Program ekonomskih reformi 2024-2026, u skladu sa Smernicama EK, počev od ove godine usmeren je na uži set strukturnih reformi u odnosu na prethodne cikluse, kako bi fokus bio prvenstveno na realizaciji utvrđenih prioriteta. U skladu sa tim, strukturne reforme organizovane su u okviru tri oblasti i to: konkurentnost, održivost i otpornost i ljudski kapital i socijalne politike. Takođe, prema inoviranim Smernicama EK, broj strukturnih reformi koje mogu biti predložene ograničen je na šest, i to po dve iz svake od navedenih oblasti.

Nacrtom dokumenta obuhvaćen je i pregled Preporuka Evropske komisije (EK) koje su sprovedene ili koje su predviđene da se sprovedu tokom perioda trajanja ERP 2024-2026, a koje čine deo Zajedničkih zaključaka usvojenih na sastanku Saveta Evropske unije za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Savet), održanom u maju 2023.  godine u Briselu, u okviru „Ekonomskog i finansijskog dijaloga između Evropske unije i Zapadnog Balkana i Turske“.

Podsećanja radi, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu na godišnjem nivou izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi koji predstavlja strateški dokument za planiranje ekonomske politike i upravljanje reformama, ključnih kako za poboljšanje konkurentnosti, podsticanje novih radnih mesta i olakšavanje socijalne inkluzije, tako i za ispunjavanje ekonomskih kriterijuma u procesu pristupanja EU.

PDF 0.9mb

Nacrt ERP 2024-2026_Poglavlja 2 i 5_21112023

Pogledaj