Nacrt Poglavlja 4

06 / 02 / 2018

U okviru procesa ekonomskog i fiskalnog nadzora države članice Evropske unije (EU) izrađuju dokumente kojima se obezbeđuje multilateralni nadzor i koordinacija ekonomskih politika EU.

U cilju pripreme za pomenuti proces, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi („Economic Reform Programme“ – ERP). Republika Srbija već poseduje iskustvo u izradi ERP-a, a u toku je treći ciklus izrade ovog strateškog dokumenta i to za period 2017– 2019.

Prema metodologiji za izradu ERP dokumenta, prva tri poglavlja se odnose na makroekonomski i fiskalni okvir. Ova poglavlja, koja priprema Ministarstvo finansija sa Narodnom bankom Srbije, predstavljena su u Fiskalnoj strategiji za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Izradu Poglavlja 4, koje se odnosi na prioritetne strukturne reforme, koordinira Republički sekretarijat za javne politike sa nadležnim resorima. Poglavlje 4 Prioritetne strukturne reforme za ERP 2017-2019, u svojoj integralnoj verziji dostupan je javnosti od 9. do 23. januara 2017. godine.

Planirano je da u drugoj polovini januara 2017. godine ERP 2017-2019 usvoji Vlada Republike Srbije, nakon čega će dokument biti dostavljen Evropskoj komisiji (EK) krajem januara 2017. godine.