MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “SUSRET NAUKE I JAVNIH POLITIKA”

12 / 04 / 2022

U organizaciji Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta UNS i Sekretarijata za javne politike Vlade Srbije, u okviru Projekta PPMP Erasmus +, u Novom Sadu je danas počela dvodnevna međunarodna konferencija “Susret nauke i javnih politika” tokom koje više od 30 učesnika iz 11 zemalja izlaže i diskutuje o načinima na koje uz pomoć naučnih saznanja iz raznih oblasti mogu bolje da se razumeju problemi društva i iznađu bolja rešenja u osmišljavanju  javnih politika, sa posebnim osvrtom na održivi razvoj, korišćenje metoda nauke o podacima u cilju donošenja informisanih odluka, kao i o jačanju veze obrazovanja i nauke i javnih politika.