Manifest o planskom sistemu Republike Srbije

05 / 06 / 2019

Manifest o planskom sistemu – za dobru javnu upravu!

Definisanjem javnih politika određujemo smer našeg kretanja ka promenama.

Određujemo javni interes i dogovaramo šta realno možemo učiniti da imamo bolje usluge i efikasan servis za sve građane.

Da trošimo manje vremena na čekanja na usluge, da jedemo zdravije, da se obrazujemo savremenije, da proizvodimo kvalitetnije.

Pogledajte Manifest o planskom sistemu Republike Srbije.