Konferencija “Nova realnost i inovacije”

16 / 11 / 2020

Republički Sekretarijat za javne politike (RSJP), u saradnji sa Centrom za inovacije u javnim politikama ( CIP ) organizuje 17. novembra od 12:00 – 13:35 časova panel Nova realnost i inovacije, posle koga će uslediti i prezentacija Transformacija i modernizacija usluga javne uprave za poslovanje i razvoj beskontaktnih usluga od 13:00 – 13:35.

Događaj se organizuje pod podkroviteljstvom OECD pod nazivom „Kako nakon prvog talasa pandemije“ i ima za cilj da vladine i nevladine organizacije, lideri i pojedinci razmene svoja iskustva u toku pandemije Kovid-19.

Cilj dijaloga je da dobijemo odgovore na određena pitanja; Šta posle prvih reakcija u pandemiji? Šta smo dobro uradili i u kom pravcu želimo da nastavimo? Šta treba da uradimo drugačije u novim okolnostima koje se trenutno odvijaju?

Službeni jezik konferencije je srpski uz obezbeđen simultani prevod na engleskom jeziku.

Događaj možete pratiti na Zoom platformi putem sledećeg linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_dPyj0BRXTEuVyy9LMu0Syg

Agenda se nalazi u prilogu ovog poziva.

Molimo vas da svoje učešće potrvdite do petka 13. novembra na e-mail: inovacije@rsjp.gov.rs

PDF 0.4mb

Agenda OECD - panel i prezentacija

Pogledaj