Koliko zakoni koštaju građane, privredu i državu

05 / 02 / 2018

Mira Prokopijević, direktor Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, na Evropskom pravnom i političkom forumu, u radnoj grupi pod nazivom „Koliko zakoni koštaju građane, privredu i državu“, izjavila je da se rade analize o tome šta najviše košta i šta najviše smeta u regulativi. Kao jednu od većih smetnji navela je preveliko administriranje.