JAVNI POZIV za ministarstva, kao i nezavisne i samostalne organizacije koje vrše javna ovlašćenja

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa projektom PERFORM, koji podržava SDC – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, objavljuje javni poziv za ministarstva, kao i nezavisne i samostalne organizacije koje vrše javna ovlašćenja za nominovanje teme radi finansiranja studija i analiza za potrebe kreiranja, odnosno sprovođenja javnih politika ili pripremu pravnog okvira u određenoj oblasti zasnovanih na rezultatima istraživanja iz oblasti društvenih nauka. Više informacija možete naći u javnom pozivu, a prijavni formular možete preuzeti ovde.