Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođe Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” za period 2020 – 2021. godine

21 / 02 / 2020

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava javnost i sve zainteresovane strane da će Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” za period 2020- 2021. godine biti sprovodena u periodu od 21. februara do 12. marta 2020. godine.

Vlada Republike Srbije je 11. jula 2019. godine usvojila Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” sa pratećim Akcionim planom za period 2019. – 2021. godine.

Programom „e-PAPIR” predviđeno je da se pripremi i usvoji revizija Akcionog plana kojim će biti obuhvaćene mere i aktivnosti koje nisu realizovane do kraja 2019. godine, aktivnosti čiji je rok za realizaciju tokom 2020. i 2021. godine, kao i nove aktivnosti koje su definisane u procesu izrade druge grupe (paketa) preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka i njihovog usaglašavanja sa nadležnim organima.

Pozivamo sve zainteresovane strane da pošalju komentare, predloge i sugestije u vezi sa Predlogom akcionog plana do 12. marta 2020. godine putem elektronske pošte na adresu:

javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir”

Predlog akcionog plana za period 2020-2021. godine

Drugi paket preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka