Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije

06 / 12 / 2018

Javna rasprava o Predlogu strategije sa Akcionim planom je sprovedena u periodu od 1. oktobra 2015. godine do 21. oktobra 2015. godine.

Prezentacije i rasprave o Predlogu strategije sa Akcionim planom organizovane su u Beogradu, i to:

  • 7. oktobar 2015. godine, Okrugli sto za predstavnike organizacija civilnog društva, Narodna skupština, Kralja Milana 14;
  • 12. oktobar 2015. godine, Okrugli sto za predstavnike privrednog sektora, Privredna komora Srbije, Resavska 13-15;
  • 14. oktobar 2015. godine, Okrugli sto za predstavnike organa državne uprave, Narodna skupština, Kralja Milana 14;
  • 21. oktobar 2015. godine, Narodna banka Srbije, Nemanjina 17.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svima koji su učestvovali u procesu javne rasprave.

DOCX 0.1mb

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

Pogledaj