Grupa za inovacije ugostila predstavnike Ministarstva kulture i muzeja u Republičkom sekretarijatu za javne politike

06 / 12 / 2022

U prostorijama RSJP, 1. i 2. decembra 2022. godine održana je druga po redu radionica “Design Thinking metodologija kao alat za rešavanje izazova u kreiranju javnih politika“. Pored domaćina na radionici su učestvovali i predstavnici Ministarstva kulture, Narodnog muzeja Srbije, Muzeja Jugoslavije, Muzeja Nikole Tesle, Muzeja Grada Beograda, Galerije Matice Srpske u Novom Sadu i Narodnog muzeja Leskovca.

U nameri da unapredi efikasnost javne uprave, Republički sekretarijat za javne politike je, zahvalјujući podršci Nemačke razvojne saradnje koju implementira GIZ i u saradnji sa Design Thinking Academy (DTA), kreirao obuku o principima i osnovnim elementima metoda dizajnerskog razmišlјanja ulozi korisnika kao partnera u kreiranju usluga i javnih politika.Cilј je osmišlјavanje idejnog rešenja za redizajn konkretne javne usluge iz nadležnosti ministarstva, čija će primena biti testirana. Učesnici su sa cilјem podizanja znanja o značaju kreativnog rešavanja problema u kontekstu javne uprave imali priliku da se upoznaju sa navedenom temom kroz različite primere iz prakse.

Tokom radionica uspostavlјena je saradnja sa ustanovama kulture u nadležnosti Ministarstva kulture, koje će u narednim iteracijama učestvovati u kreiranju krajnjeg rešenja usluga namenjenih krajnim korisnicima.

U skladu sa misijom, Grupa za inovacije u javnim politikama nastavlјa da promoviše primenu inovativnih pristupa u kreiranju javnih politika, po uzoru na najrazvijene državne uprave u svetu. RSJP je osnivanjem Grupe za inovacije u javnim politikama postao prva vladina organizacija na Balkanu koja je usvojila inovativni pristup u svom radu i saradnji sa zainteresovanim stranama.