Gostovanje direktorke Bojane Tošić na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

19 / 04 / 2023

U utorak, 18. aprila 2023. godine, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić održala je predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu na temu “Nadležnost i uloga Republičkog sekretarijata za javne politike”.

Prisutni studenti, nastavno osoblјe fakulteta i zainteresovana javnost, imali su priliku da čuju više detalјa o nadležnostima sekretarijata, njegovoj ulozi i značaju u sistemu državne uprave, akcionom planu za sprovođenje programa Vlade, konsultacijama u procesu izrade propisa i dokumenata javne politike, analizi efekata, planu razvoja. Nakon predavanja, otvorena je diskusija tokom koje su prisutni imali priliku da postave pitanja.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Nebojša Raičević i direktorka Bojana Tošić su pre predavanja potpisali protokol o saradnji između ove dve institucije, čime je stvorena osnova za dalјu saradnju u predstojećem periodu.