Godišnjica RSJP u duhu zajedništva i kvaliteta

06 / 02 / 2018

U krugu dragih kolega i prijatelja, Republički sekretarijat za javne politike, obeležio je tri godine zajedničkog rada na boljim javnim politikama u funkciji razvoja Republike Srbije na principima modernizacije, inkluzivnosti i održivosti.

Od vizije do primenljivog koncepta javnih politika, od metodološke podrške do rada na analizama, pripremi strategija  i unapređenju propisa, RSJP  od osnivanja neguje sa svojim saradnicima duh zajedništva na istim vrednostima i ciljevima. Zajedno deli i uspehe i razultate, poput Zakona o planskom sistemu RS, koji se posle širokog konsultativnog procesa i usvajanja na Vladi, sada nalazi u skupštinskoj proceduri.

Skup posvećen zajedničkom radu, vrednostima i rezultatima, završen je i zajedničkom željom da ujedinjeni na putu ka kvalitetnim javnim politikama, nastavimo saradnju i razvijamo kulturu poverenja i uvažavanja.