Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Program za pravnu i pravosudnu reformu

05 / 02 / 2018

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Program za pravnu i pravosudnu reformu sarađuje sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) u okviru reforme zakonodavnog procesa

Predstavnici RSJP su članovi Projektne grupe za unapređenje zakonodavnog procesa u Srbiji osnovane 2011. godine. Od tada Program podržava regulatornu reformu i aktivnosti RSJP u toj oblasti koje su uglavnom artikulisane kroz trinaest ključnih preporuka za poboljšanje procedure i prakse procesa donošenja zakona u Srbiji.

Uspostavljanje efikasne procedure za analizu efekata propisa, uključujući ex-ante i ex-post analizu, predstavlja jedan od segmenata podrške RSJP i jedan od ključnih izazova za unapređenje kvaliteta propisa i njihove sprovodivosti. GIZ Program za pravnu i pravosudnu reformu podržava analizu dosadašnje prakse u primeni procedura za analizu efekata propisa te unapređenja iste. GIZ podržava pripremu nove strategije regulatorne reforme, uvođenje novih regulatornih instrumenata (pre svega ex-post analizu), kao i izradu neophodnih metodologija za državne službenike koji rade na normativnim i studijsko-analitičkim poslovima o načinu primene novih procedura. Sprovođenje analize efekata novih propisa na samom početku procesa izrade propisa i u skladu sa Rezolucijom o zakonodavnoj politici omogućiće solidnije planiranje troškova i unapređenje pravne sigurnosti.

Konačno, obuke u vezi sa analizom efekata propisa jesu važan segment saradnje i podrške GIZ Programa i RSJP. U okviru Programa obuke predavača za zakonodavni proces, koju su Služba za upravljanje kadrovima i GIZ Program za pravnu i pravosudnu reformu sproveli u 2013. godini, obučeno je šesnaest predavača, među kojima su i četiri državna službenika Republičkog sekretarijata za javne politike. Program obuka za izradu i sprovođenje propisa obuhvata i analizu efekata propisa a zasnovan je na posebno prilagođenim programima za različite kategorije državnih službenika.