Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Програм за правну и правосудну реформу

05 / 02 / 2018

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Програм за правну и правосудну реформу сарађује са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) у оквиру реформе законодавног процеса

Представници РСЈП су чланови Пројектне групе за унапређење законодавног процеса у Србији основане 2011. године. Од тада Програм подржава регулаторну реформу и активности РСЈП у тој области које су углавном артикулисане кроз тринаест кључних препорука за побољшање процедуре и праксе процеса доношења закона у Србији.

Успостављање ефикасне процедуре за анализу ефеката прописа, укључујући ex-ante и ex-post анализу, представља један од сегмената подршке РСЈП и један од кључних изазова за унапређење квалитета прописа и њихове спроводивости. GIZ Програм за правну и правосудну реформу подржава анализу досадашње праксе у примени процедура за анализу ефеката прописа те унапређења исте. GIZ подржава припрему нове стратегије регулаторне реформе, увођење нових регулаторних инструмената (пре свега ex-post анализу), као и израду неопходних методологија за државне службенике који раде на нормативним и студијско-аналитичким пословима о начину примене нових процедура. Спровођење анализе ефеката нових прописа на самом почетку процеса израде прописа и у складу са Резолуцијом о законодавној политици омогућиће солидније планирање трошкова и унапређење правне сигурности.

Коначно, обуке у вези са анализом ефеката прописа јесу важан сегмент сарадње и подршке GIZ Програма и РСЈП. У оквиру Програма обуке предавача за законодавни процес, коју су Служба за управљање кадровима и GIZ Програм за правну и правосудну реформу спровели у 2013. години, обучено је шеснаест предавача, међу којима су и четири државна службеника Републичког секретаријата за јавне политике. Програм обука за израду и спровођење прописа обухвата и анализу ефеката прописа а заснован је на посебно прилагођеним програмима за различите категорије државних службеника.